STYRELSEN 2019

 


 AKTUELLT

 STYRELSEN

 BILDER 

  
 HISTORIA

     ORDFÖRANDEN

     BORDSSTANDAR

     HANTV.SKÖLDAR

KONTAKT

Föreningens
FO nummer
1494881-2

Förenings reg.nr
66.342

Senaste registrering
2008/005474Y
31.3.2008

Första registreringen
30.12.1954

Lovisa föreningen
registrerades i tiderna
som den andra Hantverksföreningen
i Finland efter
Helsingfors föreningen

   Hantverkar styrelsen. fr.v Stefan, Tom, Rainer, Nina, Rogier, Helge och Jens

Ordförande  
(29 år i följd)
Helge Nystedt                   VVS entreprenör
LVI-Nystedt Ab                    www.lvinystedt.fi
Ingenjörsvägen 8                07900 LOVISA
helge.nystedt@lvinystedt.fi
019 501212                         0400 493012
Viceordförande Tom Engström
LOVESTO
Ingenjörsvägen 8 07900 LOVISA
tom.engstrom@sulo.fi
0400 102157
Sekreterare Nina Tikander
Kuhlefeltsgatan 13 A3
07900 LOVISA
nina.tikander@sulo.fi
0400 7270724
Kassör Rogier Heijnsbroek
Kuhlefeltsgatan 9
07900 LOVISA
rogier.heijnsbroek@transfennica.com
0407038655
Styrelseledamot    Stefan Widlund
Påvalsbyvägen 332
07945 KUGGOM
mail@sep-service.fi
050 0108682
Styrelseledamot Jens Nybondas
Strandvägen
07900 LOVISA
jens.nybondas@sulo.fi

Styrelseledamot Rainer Tikander
TIKANDER METALL Oy
www.tikandermetall.fi
Direktörsvägen 9
07900 LOVISA
040 0557706
tm@tikander.fi

 1.2.2019/hn