STYRELSEN 2018

 


 AKTUELLT

 STYRELSEN

 BILDER 

  
 HISTORIA

     ORDFÖRANDEN

     BORDSSTANDAR

     HANTV.SKÖLDAR

KONTAKT

Föreningens
FO nummer
1494881-2

Förenings reg.nr
66.342

Senaste registrering
2008/005474Y
31.3.2008

Första registreringen
30.12.1954

Lovisa föreningen registrerades i tiderna som den andra Hantverks- föreningen i Finland efter Helsingfors föreningen

   Styrelsen för år 2018         fr.v  Tom,  Stefan,  Rainer,  Jens,  Nina,  Tuula,  Helge

 

Ordförande  
28 år i följd
Helge Nystedt                   VVS entreprenör
LVI-Nystedt Ab                    www.lvinystedt.fi
Ingenjörsvägen 8                07900 LOVISA
helge.nystedt@lvinystedt.fi
019 501212                         0400 493012
Viceordförande Tom Engström
LOVESTO 
Ingenjörsvägen 8                07900 LOVISA 
tom.engstrom@sulo.fi
0400 102157 
Sekreterare Nina Tikander
Kuhlefeltsgatan 13 A3         07900 LOVISA
nina.tikander@sulo.fi
0400 7270724
Kassör Tuula Tuormaa
Vårvägen 24                       07900 LOVISA
tuula.tuormaa@gmail.com
044 5651048
Styrelseledamot    Stefan Widlund
Påvalsbyvägen 332            07945 KUGGOM
mail@sep-service.fi
050 0108682
Styrelseledamot Jens Nybondas
Kuhlefeltsgatan                 07900 LOVISA

Styrelseledamot Rainer Tikander
TIKANDER METALL Oy         www.tikandermetall.fi
Direktörsvägen 9                07900 LOVISA
040 0557706
tm@tikander.fi

 6.4.2018/hn