FÖRENINGENS ORDFÖRANDEN ÅREN 1868 - 2018

 

Ordf.år

Yrke Namn
7 Guld och Silverarbetarmästaren
Anders Wilhelm Felixzon)
(23.10.1820- 29.7.1906)
1868 - 1874
10 smeden
J.F.Hollming
1875 - 1885
11 bagaren (rådmannen)
G.W.Lindfors
1886 - 1897
4 målaren
John Lindström
1898 - 1901
11 målaren
J.W.Lahtonen
1902,1906-09,1913-19
3 bokbindaren
E.Davidsson
1903 - 1905
1 garvaren
A.W.Silfvenius
1910
1 guldsmeden
A.A.Alm
1911
1 skräddaren
E.Laitinen
1912
8 guldsmeden
Guido Aug. Alm
1920-24, 1929-31
1 snickaren
J.A.Forsell
1925
3 tele-direktören
Carl Lundgren
1926 – 28
36 guldsmeden/stadskamreren
Guido Armas Alm
1932 - 67
2 silversmeden
Karl Alvar Alm
1968-69
17 urmakaren
Henry Alm
1970-77,1981-86,1988-90
3 tryckeridirektören
Christer Baumgartner
1978-80
3 båtbyggeridirektören
Olle Wiik
1986-88
28 VVS-entreprenören
Helge Nystedt
1990-
 
Hedersordföranden			
	guldsmeden	Guido Armas Alm	1968

	
Hedersmedlem			
	urmakaren	Henry Alm	2008

Föreningens åldermän			
	snickarmästare	Karl Gustafson	1954
	murarmästare	Kalle (K.A.) Mankonen	1974
 
Verbal mästare			
	Professorn och historikern Olle Sirén	
 
 
 
 
 

 

 

 5.2.2017/hn