Kontaktpersoner i föreningen

  Ordförande Helge Nystedt                   VVS entreprenör
LVI-Nystedt Ab                    www.lvinystedt.fi
Ingenjörsvägen 8                  07900 LOVISA
helge.nystedt@lvinystedt.fi
019 501212                         0400 493012
Viceordförande Tom Engström
LOVESTO 
Ingenjörsvägen 2              07900 LOVISA 
tom.engstrom@sulo.fi
0400 102157 
Sekreterare Nina Tikander
Tranbärsgränd 3                07945 KUGGOM
nina.tikander@sulo.fi
0400 7270724
Kassör Tuula Tuormaa
Vårvägen 24                       07900 LOVISA
tuula.tuormaa@gmail.com
044 5651048
   

 26.4.2012/hn