Kontaktpersoner i föreningen

  Ordförande Helge Nystedt VVS entreprenör
LVI-Nystedt Ab
www.lvinystedt.fi
Ingenjörsvägen 8
07900 LOVISA
helge.nystedt@lvinystedt.fi
jobb 019 501212
priv. 0400 493012

Viceordförande Tom Engström
LOVESTO
Ingenjörsvägen 2
07900 LOVISA
tom.engstrom@sulo.fi
0400 102157

Sekreterare Nina Tikander
Tranbärsgränd 3
07945 KUGGOM
nina.tikander@sulo.fi
0400 7270724

Kassör Rogier Heijnsbroek
Kuhlefeltsgatan 9
07900 LOVISA
0407038655

   

 1.2.2019/hn