HANTVERKAR SKÖLDAR

tecknade i tiden av Gio Grönwall