HISTORIA

   

Anders Wilhelm Felixzon 

föreningens första ordförande  1868-1874 

Bild från publikationen Lovisa Stads historia 
( publ.lov av prof Olle Sirén)


Föreningens grundare och första ordförande, till yrket guldsmed, 
enligt prof Olle Sirén fungerade han även som arkitekt 
och ritade flera hus i staden och var en ivrig fotograf.

 

Historia
Föreningens uppgift har i tiderna varit att värna om yrkesskickligheten i staden eller för att citera prof. Olle Siren i 125års jubileums skriften, "Hoff hade under sina 11 första år ett officiellt bemyndigande att pröva yrkesskickligheten hos hantverkare som sökte om burskap, dvs. rätt att utöva yrket i staden. När efter 1879 gesäll- och mästerbrev inte mera var obligatoriska, fortsatte föreningen att ge ut sådana, i stort sett fram till 1954." (citatet slut)

Idag
Nåväl tiderna har förändrats och så och föreningen som anpassat sig efter tidens anda och numera verkar inte enbart för hantverket som sådant utan också som en aktiv företagarförening på orten med avsikt att stöda hantverket och företagarna, genom information kurser och skolning , excursioner samt länk för företagarna till övriga informationskällor för att erhålla juridisk och teknisk hjälp.

 14.4.2016/hn