A K T U E L L T

VÅRMÖTE KALLELSE

Lördagen den 09.04.2022
kl: 18:00

Servicehuset Esplanads sal, Lovisa.

På mötet behandlas stadgeenliga
ärenden såsom bokslutet och
verksamhetsberättelsen m.m.
Efter ordinarie mötet följer program, fri samvaro
med mat, dryck och lotteri
(lotterivinster önskvärda).

För middagen med mat o dryck debiteras 30€/person.