A K T U E L L THOFF 150 År

1868 - 2018

VÅRMÖTE

Lördagen 06.04.2019 18:00
Servicehuset Esplanads sal
Lovisa
På mötet behandlas stadge-enliga ärenden såsom
bokslutet och verksamhets-berättelsen m.m.

Kvällens program:
Mikael ”Linka” Lindholm
berättar om sitt yrke
som ansvarsfull yrkesfiskare.

Vänligen meddela antalet
deltagare samt eventuella
matallergier
senast måndag 01.04.
Mötet avec
Ring eller texta:
Nina T 040 7270724
Tom E. 0400 102157 eller
Helge N. 0400 493012,