logo1.gif (28099 bytes)Loviisan Alueen Palopäällystökerho - 
Lovisa Omnejds Brandbefälsklubb rf
MEDLEMMAR STYRELSE PROTOKOLL DIVERSE

 

 

Bilder

    •Haapsaluresan
    •Tirmoresan

Klubbklockan


Lovisa FBK

ÖNB

FSB

Lovisa stad

Lovisa.net

Nyländska brandkårer

SPEK

Klubbens miniatyrfanaPå miniatyrfanans vita botten syns de gula eldslågorna och de blåa vågorna,symboliserande brandväsendets två betydelsefulla element, elden och vattnet. 

Lagerkransen symboliserar medlemmarnas befälsbehörighet samt klubbens uppgift att förena och stöda medlemmarna inom verksamhetsområdet

Femtalet i lågorna och vågorna förenar klubbens medlemmar från verksamhetsområdets fem kommuner till ett.

Förteckning över tilldelade bords standar

Stadgarna för miniatyrfanan 
godkända på årsmötet 26.2.1987

Miniatyrfanans tillkomst.
Idén till föreningens logo, Kjell Fagerstedt 
Layout,  Fredrik (Tusse) Malm
Grafik, Helge Nystedt 
Texten/symboliken, Tryggve Pihl

 

k

 

 

webmaster
8.2.2005/hn